Rocodrom UEC Tortosa

Rocòdrom Municipal Tortosa

Tarifes


Entrada dia

Preu públic: 5 €
Preu soci UEC Tortosa: 4 €

Abonament mensual:

Preu públic: 25 €
Preu soci UEC Tortosa: 20 €

Abonament anual

Preu públic: 150 €
Preu soci UEC Tortosa: 100 €

Escola d’escalada:

Matrícula: 20€
Mensualitat: 22 €

Escola de perfeccionament:

Matrícula: 35€
Mensualitat: 35 €

Condicions:

Llicència FEEC “C” o superior

Assegurança anual per no federats obligatoria 10€ pagament únic la primera sessió.