Rocodrom UEC Tortosa

Rocòdrom Municipal Tortosa

Característiques


Construit per l’empresa Top 30 presenta les següents característiques:

· Té una superfície de 250 metres quadrats.
· 2.000 preses.
· 12 metres d’alçada.
· Vies d’escalada de fins a 22 metres.
· Un dels majors sostres amb una longitud de 16 metres.