Rocodrom UEC Tortosa

Rocòdrom Municipal Tortosa

Tarifes


Entrada dia

Preu públic: 3 €
Preu soci UEC Tortosa: 2,5 €

Abonament anual

Preu públic: 150 €
Preu soci UEC Tortosa: 100 €

Abonament mensual:

Preu públic: 20 €
Preu soci UEC Tortosa: 15 €

Escola d’escalada:

Matrícula 20€
Mensualitat 20 €

Condicions:

Assegurança anual obligatoria 8€ pagament únic la primera sessió.

Tarifes especials:

Per poder acollir-se a aquestes condicions serà indispensable que els pares o tutor estiguin en possessió d’un abonament.

Socis UEC Tortosa fins els 16 anys: abonament gratuït.
Socis UEC Tortosa de 17 a 18 anys: abonament amb 50 % de reducció.
Públic fins els 12 anys: abonament gratuït.
Públic entre els 13 i 16 anys: abonament amb 50 % de reducció.